ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ν. ΦΩΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Συνεργαζόμενοι με τις πιο αξιόπιστες εταιρίες του χώρου εξασφαλίζουμε τα καλύτερα υλικά , ώστε συναρμολογούμενα με την επίβλεψη του μηχανολόγου μηχανικού μας , να έχουμε το αρτιότερο αποτέλεσμα στον ανελκυστήρα σας .