ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ν. ΦΩΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ

Μετά από αυτοψία στον χώρο , προτείνουμε την καλύτερη και οικονομικότερη  λύση για την περίπτωσή σας . Η μεγάλη εμπειρία μας ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει φρεάτιο , εγγυάται την κατασκευή ανελκυστήρα ακόμη και σε περιπτώσεις που αυτό φαίνεται αδύνατο . Μετά την εκπόνηση της μηχανολογικής μελέτης προχωρούμε στην πιστοποίηση και καταχώρηση του ανελκυστήρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .